Informasjon

Tilgjengelige kurs

Skolebasert etterutdanningskurs i IKO modellen, med fokus på oppfølgning av frafallsutsatte elever i videregående skole. Målgruppen er lærere i videregående opplæring.

Målsettingen med kurset er at skolens ansatte fremmer i samarbeid en læringskultur som bidrar til at alle elever fullfører utdanningsløpet og blir faglig, sosialt og emosjonelt rustet til å mestre sine framtidige liv.

Kurset er et etterutdanningstilbud uten studiepoeng.

Logo digital sikkerhetskulturStudiet digital sikkerhetskultur har som formål å gi deg som deltaker en innføring i å forstå og kommunisere betydningen av en solid og bærekraftig digital sikkerhetskultur.

Deltakerne skal få kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette. Studiet har en tilnærming som ivaretar menneskelige, organisatoriske og kulturelle aspekter omkring digital sikkerhetskultur.

Studiet er et 15 studiepoengs emne bygd opp på to hovedtemaer Cybersikkerhet og Digital sikkerhetskultur.


LeMP studiet består av to emner à 15 studiepoeng; Myndiggjørende ledelse(høst 2017) og Verdiskapende prosjektledelse(vår 2018) 

Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Emnene er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

Læringsstien er Den nasjonale innovasjonsskolen for kommunesektorens digitale læringsplattform.

Innovasjonsskolen er skreddersydd for personer med nøkkelfunksjoner i kommunene på områder der det er behov for systematisk arbeid med endring/forbedring og innovasjon. Deltakere jobber gjennom studiet med utvikling av et innovasjonscase i egen kommune. 

Studiet gjennomføres som et samlings- og nettbasert studium som tas i kombinasjon med jobb. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng på masternivå.

Spilleavhengighet er et nettstøttet opplæringstiltak kombinert med to fysiske undervisningssamlinger.

Kurset er for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling av spilleavhengige og for de som skal følge opp spilleavhengige.

Kurset gjennomføres i perioden januar - juni 2017.

Kurset kan avsluttes med eksamen som gir 15 studiepoeng på masternivå.

Skolebasert MOOC i Vurdering for Læring. Kurset er tilgjengelig for alle lærere i grunnskolen og videregående opplæring. MOOCen er skolebasert, som vil si at hele skoler kan melde seg på og skolens ledelse legger opp plan for hvordan og i hvilken fart MOOCen skal gjennomføres. Gjennomføringen planlegges innenfor kursets åpningstid, som er april 2015 til juni 2017.

SkoleVFL 1.0 er fulltegnet.

Skolebasert MOOC i Vurdering For Læring. Kurset er tilpasset grunnskoler og videregående skoler. MOOCen gjennomføres av et samlet pedagogisk personale, med skoleledelsen som lokal kursleder. Tidsplan for gjennomføring lages av skolen selv innenfor åpningstiden som er fra mars 2016 til juni 2018. Stipulert gjennomføringstid er tre semester.

SkoleVFL 2.0 er fulltegnet. 

Skolebasert MOOC i Vurdering For Læring. Kurset er tilpasset grunnskoler og videregående skoler. MOOCen gjennomføres av et samlet pedagogisk personale, med skoleledelsen som lokal kursleder. Tidsplan for gjennomføring lages av skolen selv innenfor åpningstiden som er fra mars 2017 til juni 2019. Stipulert gjennomføringstid er tre semester.

SkoleVFL 2.1 er fulltegnet. 

Illustrasjon, Sjef i eget liv"Sjef i eget liv" er et kurs for ungdom og unge voksne med mål om å gi selvinnsikt (del 1), kunnskap om hvordan egne valg påvirker personlig økonomi (del 2) og ferdigheter i valg og utdanning og yrker (del 3). 

Dette nettkurset dekker del 2, om personlig økonomi, og er rettet mot kursholdere. Etter å ha tatt dette kurset er man kvalifisert for å holde kurset for elever og andre i målgruppen for "Sjef i eget liv". 

I god tid før du begynner nettkurset anbefales det at man bestiller pedagogisk materiell (yrkes- og forbrukskort) fra Papirbredden karrieresenter (post@pbkarriere.no).