Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

For å få tilgang til kurs på denne portalen må du ha brukernavn og passord. Det får du ved å trykke på "Registrer deg" under denne tekstboksen og følger instruksjonene som blir gitt.

PS! Vi anbefaler at du bruker e-post adressen din som brukernavn (husk å bruke små bokstaver). Passord MÅ inneholde minst en STOR bokstav og ett TALL.

Vær oppmerksom på at enkelte kurs krever kursnøkkel som du skal ha fått tilsendt fra Høgskolen i Lillehammer. 


Vennlig hilsen
Studieadministrasjonen