Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

Brukervilkår Høgskolen i Innlandet

Brukervilkårene handler om hvordan Høgskolen i Innlandet samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Høgskolen i Innlandet sine e-læringskurs og læringsplattform.


Behandlingsansvarlig

Høgskolen i Innlandet er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Høgskolen i Innlandet og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.

 

Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, arbeidssted/jobbrolle samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å plassere deltakere i rett kurs og følge opp slik at deltakere får godkjent gjennomføring av kurs og dokumentere gjennomføringen av disse, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis. Behandlingen i Moodle er nødvendig for at institusjonen skal kunne oppfylle sine oppgaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven.

Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs, eller at vi gjør det.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne evaluere studiene, kurs og statistikk for gjennomføring. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene og antall kursbevis som er utstedt.  Det vil også bli rapportert til oppdragsgivere knyttet til kurs/studier disse har initiert. 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Høgskolen i Innlandet som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

Rettslig grunnlag
Informasjon som navn, e-postadresse, adresse, fødselsnummer, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse for å oppfylle en avtale om kjøp av opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

Lagring og sletting av personopplysninger
Høgskolen i Innlandet sletter brukere 5 år etter fullført kurs.

Dine rettigheter
Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
  • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på hans.nyberg@inn.no for å få utøvd dine rettigheter.

Sikkerhetstiltak
Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

     MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.