Spilleavhengighet er et nettstøttet opplæringstiltak kombinert med to fysiske undervisningssamlinger på Gardermoen.

Kurset er for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling av spilleavhengige og for de som skal følge opp spilleavhengige.

Kurset gjennomføres i perioden januar - juni 2022.

Kurset kan avsluttes med eksamen som gir 15 studiepoeng på masternivå.