Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

For å få tilgang til kurs på denne portalen må du ha brukernavn og passord. Det får du ved å trykke på "Registrer deg" under denne tekstboksen og følger instruksjonene som blir gitt.

PS! Vi anbefaler at du bruker e-post adressen din som brukernavn (husk å bruke små bokstaver). Passord MÅ inneholde minst en STOR bokstav og ett TALL.

Vær oppmerksom på at enkelte kurs krever kursnøkkel som du skal ha fått tilsendt fra Høgskolen i Lillehammer. 


Vennlig hilsen
Studieadministrasjonen