Penge- og dataspill - lidenskap og avhengighet er et nettstøttet opplæringstiltak med to fysiske undervisningssamlinger på Gardermoen.

Kurset er for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling og for de som skal følge opp spilleavhengige.

Kurset gjennomføres i perioden fra januar til juni 2024.