Informasjon

Her finner du ulike etter- og videreutdanningskurs fra Høgskolen i Innlandet med samarbeidspartnere. Nedenfor finner du oversikt over kurs. For tilgang må du registrere deg som bruker og logge inn. Registrering finner du rett under Logg inn menyen.

PS.Har du glemt brukernavn eller passord, bruk Glemt passord funksjonen eller Ofte stilte spørsmål.
NB! Vi får en del tilbakemeldinger om vansker med registrering av bruker. Får du ikke e-post bekreftelse når du registrerer deg, kontakt supportLLW@inn.no for hjelp.

  Tilgjengelige kurs

  Logo ledelse av prosesserLedelse av prosesser(LAP) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres årlig på Wood Hotel Brumunddal. Dette er læringsportalen for studentene som deltar i 2022. (oppstart vår 2022)

  Spilleavhengighet er et nettstøttet opplæringstiltak kombinert med to fysiske undervisningssamlinger på Gardermoen.

  Kurset er for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling av spilleavhengige og for de som skal følge opp spilleavhengige.

  Kurset gjennomføres i perioden januar - juni 2022.

  Kurset kan avsluttes med eksamen som gir 15 studiepoeng på masternivå.

  Logo ledelse av prosesserLedelse av prosesser(LAP) del 1 og del 2 er studium som gjennomføres på oppdrag for Norsk kulturskoleråd, region Trøndelag. Det er kun inviterte deltakere hos Norsk kulturskoleråd som kan delta på dette studiet.

  Logo ledelse av prosesserLedelse av prosesser(LAP) del 1 er et studium som gjennomføres på oppdrag for Norsk kulturskoleråd, region Østlandet. Det er kun inviterte deltakere hos Norsk kulturskoleråd som kan delta på dette studiet.

  Logo ledelse av prosesserLedelse av prosesser(LAP) del 1 er et studium som gjennomføres på oppdrag for Norsk kulturskoleråd, region Nordland. Det er kun inviterte deltakere hos Norsk kulturskoleråd som kan delta på dette studiet.

  Logo ledelse av prosesserLedelse av prosesser(LAP) del 1 er et studium som gjennomføres på oppdrag for Norsk kulturskoleråd, region Vestland. Det er kun inviterte deltakere hos Norsk kulturskoleråd som kan delta på dette studiet.

  SkoleVFL for FVO er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse i opplæringen gitt etter forsøkslæreplanene, samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og skolen som lærende organisasjon.

  Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Kompetanse Norge og en arbeidsgruppe fra sektoren.

  MOOC i intensive lesekurs er et nettkurs for ansatte i forberedende voksenopplæring (FVO). Det overordnede målet i nettkurset sikter mot å få etablert et system som gjør at deltakere i forberedende voksenopplæring, får tilbud om lesehjelp når de har behov for det. 

  Kurset er utviklet av Vigdis Refsdahl og Høgskolen i Innlandet på oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

  Dette nettbaserte kurset er primært rettet mot permitterte og arbeidsløse og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne etterutdanningen. 

  Lyddesignere i dag har et behov for å arbeide raskt, innenfor et standardisert rammeverk, og levere konsistente produkter med egenart. Dette kurset underviser i programvaren Ableton Live som tillater ny arbeidsflyt og muligheter for integrasjon mot eksisterende industri standard programvare; effektivt og med granulær kontroll over sluttproduktet.

  Kurset undervises på engelsk. 

  Logo personvernstudietI 2018 trådde EUs personvernforordning i kraft og vi fikk ny personvernlovgivning i Norge. Det nye regelverket betyr skjerpede krav til alle norske virksomheter, private så vel som offentlige, store som små. Alle bedrifter, organisasjoner og offentlige etater behandler personopplysninger, enten det dreier seg om opplysninger om kunder, medlemmer, innbyggere eller ansatte.

  Dette deltidsstudiet i personvern har som mål å gi en grunnleggende forståelse for hva personvern er, hvorfor personvern er viktig og hvilke prinsipper som ligger til grunn for personvernlovgivningen. Forståelse av disse prinsippene og de nærmere reglene som gjelder for behandling av personopplysninger vil bidra til at studentene etter endt studie kan spille en viktig rolle i virksomhetens etterlevelse av personvernlovgivningen. Ivaretakelse av personvernhensyn bidrar til å bygge tillit og kan kanskje til og med gi konkurransemessige fordeler.

  Etterutdanning i kommunikasjonsrådgivning tilbys som et rent nettkurs og består av to moduler:

  • Modul 1: Medier, kommunikasjon og samfunn (august – oktober). Modulen handler om informasjon og samfunnskontakt med fokus på hvordan man når ut med et budskap, hvilke kanaler vi har, hvordan tradisjonelle medier og sosiale medier fungerer som kanaler. 

  • Modul 2: Prosjektledelse og team (oktober – desember).
   Denne modulen handler om kommunikasjon i prosjektarbeid og team.

  Etterutdanningen åpner 20. august 2021.  Kunst Ulstein kulturskoleKulturskoleVFL er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

  Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren.

  Målet med kurset er å gi opplæring til for bistå som helseassistenter i helsesektoren ved en eventuell eskalering av den pågående pandemien. Som avdelingsassistent vil du bistå en avdeling ved et sykehus ved å gå syke - og hjelpepleiere til hånde i pasientnært arbeid.

  Opplæring i smittesporing, del 1 skal gi deg som kursdeltaker grunnleggende forklaringer og bakgrunnsstoff som kan være nyttig å ha med seg når du skal gjennomføre den nasjonale opplæringsressursen og på sikt i arbeide som smittesporer. 

  Læringsmål for kurset er å gi:

  • innblikk i hvordan den sentrale helseforvaltningen i Norge er bygd opp med fokus på smittevern og smittesporers rolle og oppgaver.
  • en kort innføring i viktige juridiske rammer som smittesporing reguleres av. 
  • teoretisk rammer rundt kommunikasjon, samt hvordan gjennomføre et telefonintervju med en nærkontakt. 


  Denne nettressursen er laget for at lærere på ungdomsskoler og videregående skoler skal få ekstra støtte i standpunktvurderingen våren 2020. Her får du faglige innspill samt mulighet til å diskutere og dele smarte måter å gjennomføre standpunktvurderingen på i dine egne fag.