Informasjon

Her finner du ulike etter- og videreutdanningskurs fra Høgskolen i Innlandet med samarbeidspartnere. Nedenfor finner du oversikt over kurs. For tilgang må du registrere deg som bruker og logge inn. Registrering finner du rett under Logg inn menyen.

PS.Har du glemt brukernavn eller passord, bruk Glemt passord funksjonen eller Ofte stilte spørsmål.
NB! Vi får en del tilbakemeldinger om vansker med registrering av bruker. Får du ikke e-post bekreftelse når du registrerer deg, kontakt supportLLW@inn.no for hjelp.

  Tilgjengelige kurs

  Logo digital sikkerhetskulturStudiet digital sikkerhetskultur har som formål å gi deg som deltaker en innføring i å forstå og kommunisere betydningen av en solid og bærekraftig digital sikkerhetskultur.

  Deltakerne skal få kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette. Studiet har en tilnærming som ivaretar menneskelige, organisatoriske og kulturelle aspekter omkring digital sikkerhetskultur.

  Studiet er et 15 studiepoengs emne bygd opp på to hovedtemaer Cybersikkerhet og Digital sikkerhetskultur.


  SkoleVFL for FVO er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse i opplæringen gitt etter forsøkslæreplanene, samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og skolen som lærende organisasjon.

  Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Kompetanse Norge og en arbeidsgruppe fra sektoren.

  Dette nettbaserte kurset er primært rettet mot permitterte og arbeidsløse og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne etterutdanningen. 

  Lyddesignere i dag har et behov for å arbeide raskt, innenfor et standardisert rammeverk, og levere konsistente produkter med egenart. Dette kurset underviser i programvaren Ableton Live som tillater ny arbeidsflyt og muligheter for integrasjon mot eksisterende industri standard programvare; effektivt og med granulær kontroll over sluttproduktet.

  Kurset undervises på engelsk. 

  Logo personvernstudietI 2018 trådde EUs personvernforordning i kraft og vi fikk ny personvernlovgivning i Norge. Det nye regelverket betyr skjerpede krav til alle norske virksomheter, private så vel som offentlige, store som små. Alle bedrifter, organisasjoner og offentlige etater behandler personopplysninger, enten det dreier seg om opplysninger om kunder, medlemmer, innbyggere eller ansatte.

  Dette deltidsstudiet i personvern har som mål å gi en grunnleggende forståelse for hva personvern er, hvorfor personvern er viktig og hvilke prinsipper som ligger til grunn for personvernlovgivningen. Forståelse av disse prinsippene og de nærmere reglene som gjelder for behandling av personopplysninger vil bidra til at studentene etter endt studie kan spille en viktig rolle i virksomhetens etterlevelse av personvernlovgivningen. Ivaretakelse av personvernhensyn bidrar til å bygge tillit og kan kanskje til og med gi konkurransemessige fordeler.

  Kunst Ulstein kulturskoleKulturskoleVFL er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

  Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren.

  Spilleavhengighet er et nettstøttet opplæringstiltak kombinert med to fysiske undervisningssamlinger på Gardermoen.

  Kurset er for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling av spilleavhengige og for de som skal følge opp spilleavhengige.

  Kurset gjennomføres i perioden januar - juni 2021.

  Kurset kan avsluttes med eksamen som gir 15 studiepoeng på masternivå.

  Målet med kurset er å gi opplæring til for bistå som helseassistenter i helsesektoren ved en eventuell eskalering av den pågående pandemien. Som avdelingsassistent vil du bistå en avdeling ved et sykehus ved å gå syke - og hjelpepleiere til hånde i pasientnært arbeid.

  Opplæring i smittesporing, del 1 skal gi deg som kursdeltaker grunnleggende forklaringer og bakgrunnsstoff som kan være nyttig å ha med seg når du skal gjennomføre den nasjonale opplæringsressursen og på sikt i arbeide som smittesporer. 

  Læringsmål for kurset er å gi:

  • innblikk i hvordan den sentrale helseforvaltningen i Norge er bygd opp med fokus på smittevern og smittesporers rolle og oppgaver.
  • en kort innføring i viktige juridiske rammer som smittesporing reguleres av. 
  • teoretisk rammer rundt kommunikasjon, samt hvordan gjennomføre et telefonintervju med en nærkontakt. 


  Denne nettressursen er laget for at lærere på ungdomsskoler og videregående skoler skal få ekstra støtte i standpunktvurderingen våren 2020. Her får du faglige innspill samt mulighet til å diskutere og dele smarte måter å gjennomføre standpunktvurderingen på i dine egne fag. 

  Dette skolebaserte nettkurset, eller MOOCen, skal bidra til at videregående skoler i Viken nærmer seg følgende tilstand i enda høyere grad enn i dag:

  Opplæringen på vår skole foregår i tråd med læreplanverket, og på en måte som er optimal for elevenes trivsel og utvikling.

  Skolebasert MOOC i Vurdering For Læring. Kurset er tilpasset grunnskoler og videregående skoler. MOOCen gjennomføres av et samlet pedagogisk personale, med skoleledelsen som lokal kursleder. Tidsplan for gjennomføring lages av skolen selv innenfor åpningstiden som er fra mars 2018 til juni 2021. Stipulert gjennomføringstid er tre semester.

  Påmelding er nå stengt.

  Skolebasert MOOC i Vurdering For Læring. Kurset er tilpasset grunnskoler og videregående skoler. MOOCen gjennomføres av et samlet pedagogisk personale, med skoleledelsen som lokal kursleder. Tidsplan for gjennomføring lages av skolen selv innenfor åpningstiden som er fra mars 2017 til 31. mai 2020. Stipulert gjennomføringstid er tre semester.

  SkoleVFL 2.1 er fulltegnet (ikke plass til flere skoler). 

  Skolebasert etterutdanningskurs i IKO modellen, med fokus på oppfølgning av frafallsutsatte elever i videregående skole. Kurset er utviklet for lærere og skoleledere som arbeider i Agder FK, Innlandet FK og Trøndelag FK.

  Målsettingen med kurset er at skolens ansatte fremmer i samarbeid en læringskultur som bidrar til at alle elever fullfører utdanningsløpet og blir faglig, sosialt og emosjonelt rustet til å mestre sine framtidige liv.

  Påmelding skjer via egen skole/fylkeskommune.

  Digitale kanaler som websider og sosiale medier er blitt viktige kanaler for markedsføring av alle typer virksomheter, offentlige og private. Dette nettkurset gir deg en innføring i de viktigste mulighetene i de ulike kanalene slik at du kan skape resultater med markedsføring på nett.

  Kurset består av 7 moduler og passer for de som ønsker å jobbe med digital markedsføring i en virksomhet, enten dette er planlegging, implementering eller oppfølging av resultater. Kurset bidrar både til en teoretisk kompetanse og praktisk trening innenfor de mest sentrale områdene for digital markedsføring.

  Illustrasjon, Sjef i eget liv"Sjef i eget liv" er et kurs for ungdom og unge voksne med mål om å gi selvinnsikt (del 1), kunnskap om hvordan egne valg påvirker personlig økonomi (del 2) og ferdigheter i valg og utdanning og yrker (del 3). 

  Dette nettkurset dekker del 2, om personlig økonomi, og er rettet mot kursholdere. Etter å ha tatt dette kurset er man kvalifisert for å holde kurset for elever og andre i målgruppen for "Sjef i eget liv". 

  I god tid før du begynner nettkurset anbefales det at man bestiller pedagogisk materiell (yrkes- og forbrukskort) fra Papirbredden karrieresenter (post@pbkarriere.no).