• Informasjon

    Her finner du ulike etter- og videreutdanningskurs fra Høgskolen i Innlandet med samarbeidspartnere. Nedenfor finner du oversikt over kurs. For tilgang må du registrere deg som bruker og logge inn. Registrering finner du rett under Logg inn menyen.

    PS.Har du glemt brukernavn eller passord, bruk Glemt passord funksjonen eller Ofte stilte spørsmål.
    NB! Vi får en del tilbakemeldinger om vansker med registrering av bruker. Får du ikke e-post bekreftelse når du registrerer deg, kontakt supportLLW@inn.no for hjelp.

Tilgjengelige kurs

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Frogn kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Kull 2- oppstart vår 2023) 

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser del 1 og del 2 er et lederutviklingsprogram som gjennomføres på oppdrag for Tinn kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Oppstart vår 2023) 

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser del 1 og del 2 er et lederutiklingsprogram som gjennomføres årlig på Wood hotell på Brumunddal. Dette er læringsportalen til studentene som har oppstart V-2023.

Spilleavhengighet er et nettstøttet opplæringstiltak kombinert med to fysiske undervisnings- samlinger på Gardermoen.

Kurset er for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling og for de som skal følge opp spilleavhengige.

Kurset gjennomføres i perioden januar - juni 2023.

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 2 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Norsk Kulturskoleråd. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Oppstart vår 2023) 

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Hvaler kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Oppstart vår 2023) 

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Stange kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Kull 1- oppstart høst 2022) 

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Nordre Land kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Kull 1- oppstart høst 2022) 

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Frogn kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Kull 1- oppstart høst 2022) 

Logo ledelse av prosesserLedelse av prosesser(LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som her gjennomføres i samarbeid med Våler kommune. Dette er læringsportalen for studentene som deltar i studiet med oppstart våren 2022.

MOOC i intensive lesekurs er et nettkurs for ansatte i forberedende voksenopplæring (FVO). Det overordnede målet i nettkurset sikter mot å få etablert et system som gjør at deltakere i forberedende voksenopplæring, får tilbud om lesehjelp når de har behov for det. 

Kurset er utviklet av Vigdis Refsdahl og Høgskolen i Innlandet på oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

SkoleVFL for FVO er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse i opplæringen gitt etter forsøkslæreplanene, samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og skolen som lærende organisasjon.

Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Kompetanse Norge og en arbeidsgruppe fra sektoren.

Dette nettbaserte kurset er primært rettet mot permitterte og arbeidsløse og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne etterutdanningen. 

Lyddesignere i dag har et behov for å arbeide raskt, innenfor et standardisert rammeverk, og levere konsistente produkter med egenart. Dette kurset underviser i programvaren Ableton Live som tillater ny arbeidsflyt og muligheter for integrasjon mot eksisterende industri standard programvare; effektivt og med granulær kontroll over sluttproduktet.

Kurset undervises på engelsk. 

Kunst Ulstein kulturskoleKulturskoleVFL er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren.

Målet med kurset er å gi opplæring til for bistå som helseassistenter i helsesektoren ved en eventuell eskalering av den pågående pandemien. Som avdelingsassistent vil du bistå en avdeling ved et sykehus ved å gå syke - og hjelpepleiere til hånde i pasientnært arbeid.