Informasjon

Her finner du ulike etter- og videreutdanningskurs fra Høgskolen i Innlandet med samarbeidspartnere. Nedenfor finner du oversikt over kurs. For tilgang må du registrere deg som bruker og logge inn. Registrering finner du rett under Logg inn menyen.

PS.Har du glemt brukernavn eller passord, bruk Glemt passord funksjonen eller Ofte stilte spørsmål.
NB! Vi får en del tilbakemeldinger om vansker med registrering av bruker. Får du ikke e-post bekreftelse når du registrerer deg, kontakt supportLLW@inn.no for hjelp.

  Available courses

  Spilleavhengighet er et nettstøttet opplæringstiltak kombinert med to fysiske undervisningssamlinger på Gardermoen.

  Kurset er for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling av spilleavhengige og for de som skal følge opp spilleavhengige.

  Kurset gjennomføres i perioden januar - juni 2023.

  Kurset kan avsluttes med eksamen som gir 15 studiepoeng på masternivå.

  Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Hvaler kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Oppstart vår 2023) 

  Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 2 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Norsk Kulturskoleråd. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Oppstart vår 2023) 

  Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Stange kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Kull 1- oppstart høst 2022) 

  Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Nordre Land kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Kull 1- oppstart høst 2022) 

  Etterutdanning i kommunikasjonsrådgivning tilbys som et rent nettkurs og består av to moduler:

  • Modul 1: Medier, kommunikasjon og samfunn (august – oktober). Modulen handler om informasjon og samfunnskontakt med fokus på hvordan man når ut med et budskap, hvilke kanaler vi har, hvordan tradisjonelle medier og sosiale medier fungerer som kanaler. 

  • Modul 2: Prosjektledelse og team (oktober – desember).
   Denne modulen handler om kommunikasjon i prosjektarbeid og team.

  Etterutdanningen åpner 1. september 2022.  Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et studium som gjennomføres på oppdrag for Norsk kulturskoleråd, region Tromsø. Det er kun inviterte deltakere hos Norsk kulturskoleråd som kan delta på dette studiet.

  Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Frogn kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Kull 1- oppstart høst 2022) 

  Logo ledelse av prosesserLedelse av prosesser(LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som her gjennomføres i samarbeid med Våler kommune. Dette er læringsportalen for studentene som deltar i studiet med oppstart våren 2022.

  Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser(LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres årlig på Wood Hotel Brumunddal. Dette er læringsportalen for studentene som deltar i 2022. (oppstart vår 2022)

  Spilleavhengighet er et nettstøttet opplæringstiltak kombinert med to fysiske undervisningssamlinger på Gardermoen.

  Kurset er for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling av spilleavhengige og for de som skal følge opp spilleavhengige.

  Kurset gjennomføres i perioden januar - juni 2022.

  Kurset kan avsluttes med eksamen som gir 15 studiepoeng på masternivå.

  Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser del 1 er et studium som gjennomføres på oppdrag for Norsk kulturskoleråd, region Nordland. Det er kun inviterte deltakere hos Norsk kulturskoleråd som kan delta på dette studiet.

  Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser del 1 og del 2 er studium som gjennomføres på oppdrag for Norsk kulturskoleråd, region Trøndelag. Det er kun inviterte deltakere hos Norsk kulturskoleråd som kan delta på dette studiet.

  SkoleVFL for FVO er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse i opplæringen gitt etter forsøkslæreplanene, samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og skolen som lærende organisasjon.

  Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Kompetanse Norge og en arbeidsgruppe fra sektoren.

  MOOC i intensive lesekurs er et nettkurs for ansatte i forberedende voksenopplæring (FVO). Det overordnede målet i nettkurset sikter mot å få etablert et system som gjør at deltakere i forberedende voksenopplæring, får tilbud om lesehjelp når de har behov for det. 

  Kurset er utviklet av Vigdis Refsdahl og Høgskolen i Innlandet på oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).