Informasjon

Tilgjengelige kurs

Dette skolebaserte nettkurset, eller MOOCen, skal bidra til at videregående skoler i Viken nærmer seg følgende tilstand i enda høyere grad enn i dag:

Opplæringen på vår skole foregår i tråd med læreplanverket, og på en måte som er optimal for elevenes trivsel og utvikling.

Logo digital sikkerhetskulturStudiet digital sikkerhetskultur har som formål å gi deg som deltaker en innføring i å forstå og kommunisere betydningen av en solid og bærekraftig digital sikkerhetskultur.

Deltakerne skal få kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette. Studiet har en tilnærming som ivaretar menneskelige, organisatoriske og kulturelle aspekter omkring digital sikkerhetskultur.

Studiet er et 15 studiepoengs emne bygd opp på to hovedtemaer Cybersikkerhet og Digital sikkerhetskultur.


LeMP studiet består av to emner à 15 studiepoeng; Myndiggjørende ledelse(høst 2019) og Verdiskapende prosjektledelse(vår 2020) 

Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Emnene er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

I 2018 trådde EUs nye personvernforordning i kraft og vi fikk ny personvernlovgivning i Norge. Det nye regelverket betyr skjerpede krav til alle norske virksomheter, private så vel som offentlige, store som små. Alle bedrifter, organisasjoner og offentlige etater behandler personopplysninger, enten det dreier seg om opplysninger om kunder, medlemmer, innbyggere eller ansatte.

Dette deltidsstudiet i personvern har som mål å gi en grunnleggende forståelse for hva personvern er, hvorfor personvern er viktig og hvilke prinsipper som ligger til grunn for personvernlovgivningen. Forståelse av disse prinsippene og de nærmere reglene som gjelder for behandling av personopplysninger vil bidra til at studentene etter endt studie kan spille en viktig rolle i virksomhetens etterlevelse av personvernlovgivningen. Ivaretakelse av personvernhensyn bidrar til å bygge tillit og kan kanskje til og med gi konkurransemessige fordeler.


Læringsstien er Den nasjonale innovasjonsskolen for kommunesektorens digitale læringsplattform.

Innovasjonsskolen er skreddersydd for personer med nøkkelfunksjoner i kommunene på områder der det er behov for systematisk arbeid med endring/forbedring og innovasjon. Deltakere jobber gjennom studiet med utvikling av et innovasjonscase i egen kommune. 

Studiet gjennomføres som et samlings- og nettbasert studium som tas i kombinasjon med jobb. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng på masternivå.

Skolebasert etterutdanningskurs i IKO modellen, med fokus på oppfølgning av frafallsutsatte elever i videregående skole. Målgruppen er lærere i videregående opplæring.

Målsettingen med kurset er at skolens ansatte fremmer i samarbeid en læringskultur som bidrar til at alle elever fullfører utdanningsløpet og blir faglig, sosialt og emosjonelt rustet til å mestre sine framtidige liv.

Kurset er et etterutdanningstilbud uten studiepoeng.

Skolebasert MOOC i Vurdering For Læring. Kurset er tilpasset grunnskoler og videregående skoler. MOOCen gjennomføres av et samlet pedagogisk personale, med skoleledelsen som lokal kursleder. Tidsplan for gjennomføring lages av skolen selv innenfor åpningstiden som er fra mars 2016 til januar 2019. Stipulert gjennomføringstid er tre semester.

SkoleVFL 2.0 er fulltegnet (ikke plass til flere skoler). 

Skolebasert MOOC i Vurdering For Læring. Kurset er tilpasset grunnskoler og videregående skoler. MOOCen gjennomføres av et samlet pedagogisk personale, med skoleledelsen som lokal kursleder. Tidsplan for gjennomføring lages av skolen selv innenfor åpningstiden som er fra mars 2017 til desember 2019. Stipulert gjennomføringstid er tre semester.

SkoleVFL 2.1 er fulltegnet (ikke plass til flere skoler). 

Skolebasert MOOC i Vurdering For Læring. Kurset er tilpasset grunnskoler og videregående skoler. MOOCen gjennomføres av et samlet pedagogisk personale, med skoleledelsen som lokal kursleder. Tidsplan for gjennomføring lages av skolen selv innenfor åpningstiden som er fra mars 2018 til desember 2020. Stipulert gjennomføringstid er tre semester.

Påmelding er nå stengt.

Spilleavhengighet er et nettstøttet opplæringstiltak kombinert med to fysiske undervisningssamlinger.

Kurset er for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling av spilleavhengige og for de som skal følge opp spilleavhengige.

Kurset gjennomføres i perioden januar - juni 2019.

Kurset kan avsluttes med eksamen som gir 15 studiepoeng på masternivå.

Illustrasjon, Sjef i eget liv"Sjef i eget liv" er et kurs for ungdom og unge voksne med mål om å gi selvinnsikt (del 1), kunnskap om hvordan egne valg påvirker personlig økonomi (del 2) og ferdigheter i valg og utdanning og yrker (del 3). 

Dette nettkurset dekker del 2, om personlig økonomi, og er rettet mot kursholdere. Etter å ha tatt dette kurset er man kvalifisert for å holde kurset for elever og andre i målgruppen for "Sjef i eget liv". 

I god tid før du begynner nettkurset anbefales det at man bestiller pedagogisk materiell (yrkes- og forbrukskort) fra Papirbredden karrieresenter (post@pbkarriere.no).


Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.