• Informasjon

    Her finner du ulike etter- og videreutdanningskurs fra Høgskolen i Innlandet med samarbeidspartnere. Nedenfor finner du oversikt over kurs. For tilgang må du registrere deg som bruker og logge inn. Registrering finner du rett under Logg inn menyen.

    PS.Har du glemt brukernavn eller passord, bruk Glemt passord funksjonen eller Ofte stilte spørsmål.
    NB! Vi får en del tilbakemeldinger om vansker med registrering av bruker. Får du ikke e-post bekreftelse når du registrerer deg, kontakt supportLLW@inn.no for hjelp.

Tilgjengelige kurs

MOOC i intensive lesekurs er et nettkurs for ansatte i forberedende voksenopplæring (FVO). Det overordnede målet i nettkurset sikter mot å få etablert et system som gjør at deltakere i forberedende voksenopplæring, får tilbud om lesehjelp når de har behov for det. 

Kurset er utviklet av Vigdis Refsdahl og Høgskolen i Innlandet på oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser del 1 er et lederutivklingsprogram som gjennomføres årlig på Wood hotell på Brumunddal. Dette er læringsportalen til studentene som har oppstart V-2024.

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser del 1 og del 2 er et Lederutiklingsprogram som gjennomføres på oppdrag for Råde kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Oppstart vår 2024) 

Penge- og dataspill - lidenskap og avhengighet er et nettstøttet opplæringstiltak med to fysiske undervisningssamlinger på Gardermoen.

Kurset er for de som kan oppdage spilleproblemer, de som skal ta i mot og iverksette tiltak for behandling og for de som skal følge opp spilleavhengige.

Kurset gjennomføres i perioden fra januar til juni 2024.

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser (LEDPRO) del 1 er et lederutviklingsprogram og studium som gjennomføres på oppdrag for Nes kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Oppstart høst 2023) 

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser del 1 og del 2 er et lederutviklingsprogram som gjennomføres på oppdrag for Tinn kommune. Dette er læringsportalen for studentene og det er kun inviterte deltakere som kan delta på dette studiet. (Oppstart høst 2023) 

Logo Ledelse av prosesserLedelse av prosesser del 1 og del 2 er et lederutiklingsprogram som gjennomføres årlig på Wood hotell på Brumunddal. Dette er læringsportalen til studentene som har oppstart V-2023.

MOOC i intensive lesekurs er et nettkurs for ansatte i forberedende voksenopplæring (FVO). Det overordnede målet i nettkurset sikter mot å få etablert et system som gjør at deltakere i forberedende voksenopplæring, får tilbud om lesehjelp når de har behov for det. 

Kurset er utviklet av Vigdis Refsdahl og Høgskolen i Innlandet på oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

SkoleVFL for FVO er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse i opplæringen gitt etter forsøkslæreplanene, samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og skolen som lærende organisasjon.

Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Kompetanse Norge og en arbeidsgruppe fra sektoren.

Dette nettbaserte kurset er primært rettet mot permitterte og arbeidsløse og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne etterutdanningen. 

Lyddesignere i dag har et behov for å arbeide raskt, innenfor et standardisert rammeverk, og levere konsistente produkter med egenart. Dette kurset underviser i programvaren Ableton Live som tillater ny arbeidsflyt og muligheter for integrasjon mot eksisterende industri standard programvare; effektivt og med granulær kontroll over sluttproduktet.

Kurset undervises på engelsk. 

Kunst Ulstein kulturskoleKulturskoleVFL er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren.

Målet med kurset er å gi opplæring til for bistå som helseassistenter i helsesektoren ved en eventuell eskalering av den pågående pandemien. Som avdelingsassistent vil du bistå en avdeling ved et sykehus ved å gå syke - og hjelpepleiere til hånde i pasientnært arbeid.

Opplæring i smittesporing, del 1 skal gi deg som kursdeltaker grunnleggende forklaringer og bakgrunnsstoff som kan være nyttig å ha med seg når du skal gjennomføre den nasjonale opplæringsressursen og på sikt i arbeide som smittesporer. 

Læringsmål for kurset er å gi:

  • innblikk i hvordan den sentrale helseforvaltningen i Norge er bygd opp med fokus på smittevern og smittesporers rolle og oppgaver.
  • en kort innføring i viktige juridiske rammer som smittesporing reguleres av. 
  • teoretisk rammer rundt kommunikasjon, samt hvordan gjennomføre et telefonintervju med en nærkontakt. 


Denne nettressursen er laget for at lærere på ungdomsskoler og videregående skoler skal få ekstra støtte i standpunktvurderingen våren 2020. Her får du faglige innspill samt mulighet til å diskutere og dele smarte måter å gjennomføre standpunktvurderingen på i dine egne fag. 

Dette skolebaserte nettkurset, eller MOOCen, skal bidra til at videregående skoler i Viken nærmer seg følgende tilstand i enda høyere grad enn i dag:

Opplæringen på vår skole foregår i tråd med læreplanverket, og på en måte som er optimal for elevenes trivsel og utvikling.