Skolebasert etterutdanningskurs i IKO modellen, med fokus på oppfølgning av frafallsutsatte elever i videregående skole. Kurset er utviklet for lærere og skoleledere som arbeider i Agder FK, Innlandet FK og Trøndelag FK.

Målsettingen med kurset er at skolens ansatte fremmer i samarbeid en læringskultur som bidrar til at alle elever fullfører utdanningsløpet og blir faglig, sosialt og emosjonelt rustet til å mestre sine framtidige liv.

Påmelding skjer via egen skole/fylkeskommune.