Dette skolebaserte nettkurset, eller MOOCen, skal bidra til at videregående skoler i Viken nærmer seg følgende tilstand i enda høyere grad enn i dag:

Opplæringen på vår skole foregår i tråd med læreplanverket, og på en måte som er optimal for elevenes trivsel og utvikling.