Kunst Ulstein kulturskoleKulturskoleVFL er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren.