Opplæring i smittesporing, del 1 skal gi deg som kursdeltaker grunnleggende forklaringer og bakgrunnsstoff som kan være nyttig å ha med seg når du skal gjennomføre den nasjonale opplæringsressursen og på sikt i arbeide som smittesporer. 

Læringsmål for kurset er å gi:

  • innblikk i hvordan den sentrale helseforvaltningen i Norge er bygd opp med fokus på smittevern og smittesporers rolle og oppgaver.
  • en kort innføring i viktige juridiske rammer som smittesporing reguleres av. 
  • teoretisk rammer rundt kommunikasjon, samt hvordan gjennomføre et telefonintervju med en nærkontakt.