Emnevisning

  • Introduksjon

    I løpet av dette forkurset tar dere en avgjørelse om deltakelse i nettkurset, og foretar selve påmeldingen (del 1). Beslutter dere å melde skolen på, kan dere deretter jobbe med opptiningsmateriellet (del 2). 

    Skoleledelsen, skoleeier og tillitsvalgte bør gjennomføre dette forkurset. I tillegg kan ansatte som sitter i plangruppe, utviklingsgruppe e.l. også delta. Vi anbefaler dere å bruke litt tid på del 1 og avgjørelsen om deltakelse. Del 2 kan dere se på hvis dere velger å delta på SkoleVFL 2.2. 

    Det er løpende påmelding fram til kurset er fulltegnet. Utdanningsdirektoratet dekker kursavgiften, slik at det blir gratis for skoler å delta.

    PS. SkoleVFL kan utmerket kombineres med desentralisert ordning. Vi anbefaler skoler å bruke støtte fra høgskole/universitet gjennom ordningen.

  • Del 1: Avklaring og påmelding